Opleiding Self Management - Module 3

Opleiding Self Management - Module 3

Self Management gaat over de kunst om geconnecteerd te blijven met je kern en kernwaarden (in welke situatie je ook zit), over het respect om zorg te dragen voor jezelf, over de moed en het engagement om je leven te sturen in de richting van je persoonlijke missie en over de integriteit om verantwoordelijk te zijn voor je eigen gedrag, je eigen keuzes, je eigen beslissingen en hun gevolgen. Dit zijn de bouwstenen om veerkracht en evenwicht te verwerven in je leven. 


De Self Management workshops zijn gebaseerd op drie pijlers: zelfzorg (self-care), zelfsturing (self-steering) en zelfrealisatie (self-realization).

In deze module wordt de derde pijler behandeld: Veerkracht ontwikkelen door Zelfrealisatie.  

BUILDING RESILIENCE THROUGH SELF-REALIZATION

Zelfrealisatie is het verwezenlijken van het eigen potentieel vanuit een optimaal functioneren. Volgens Maslow is zelfrealisatie het hoogste niveau van psychologische ontwikkeling dat bereikt kan worden wanneer de primaire groeibehoeften bevredigd zijn en wanneer de verwerkelijking van het volledige persoonlijke potentieel plaatsvindt.


Het helder krijgen van je levensdoelen en je persoonlijke missie (zowel privé als professioneel) maken hier onderdeel van uit zoals ook het ontwikkelen van je eigen levensfilosofie. Dat laatste vormt je ruggengraat en dient als waardenschaal of referentiekader waartegen je moeilijke of complexe vraagstukken kan afwegen.


Deze workshop kan behoorlijk uitdagend zijn omdat deze gepaard gaat met een goede dosis introspectie waarbij zowel zelfconfrontatie als zelfwaardering aan bod komen. 


Taal van de opleiding: Engels

Interactie & vragen: Engels, Frans, Nederlands

Duur: halve dag / Aantal deelnemers: max. 20

Prijs on-site company training: €1.150 (btw incl.)

BESTELFORMULIER

 
 
 
 
Stress Management - coping skills
Self Management - Module 1
Self Management - Module 2
Self Management - Module 3
 
 
 

Bekijk ook onze andere opleidingen

SELF MANAGEMENT - module 1

Building resilience through self-care

SELF MANAGEMENT - module 2

Building resilience through self-steering

STRESS MANAGEMENT

Acquiring skills to cope effecitvely with stress